KOUVOLAN VESIOSUUSKUNNAT ry
Kouvolan seudun vesiosuuskuntien yhteenliittymä ja edunvalvoja

Tämä sivu on keskeneräinen.

TIEDOTE 17.3.2019


Maassamme on n. 1300 vesiosuuskuntaa tai vastaavaa toimijaa, mitkä huolehtivat oman
alueensa asukkaiden vesihuollosta. Aiemmin kuntien päättäjät, Isät ja Äidit, ovat katsoneet
oikeudenmukaiseksi antaa osuuskunnille toimitetusta vedestä ja vastaanotetusta jäteve –
destä ns. tukkualennuksen.


Tämä edullisempi hinnoittelu on mahdollistanut vesihuoltoverkostojen ylläpitämisen ilman
että kustannukset ovat nousseet kovin paljoa kunnallisten vesilaitoksen asiakkaiden maksamia
maksuja korkeammaksi. On väärin rankaista korkeammilla vesimaksuilla taajamien ulkopuolella
asuvia siitä, että he ovat olleet aktiivisia ja huolehtivat itse kunnalle kuuluvasta vesihuollon jär-
jestämisvelvoitteesta.

Vuoden 2009 aikoihin, kuntien yhteenliittymien seurauksena kunnat ja kaupungit ovat eri
puolilla suomea yksipuolisilla päätöksillä poistaneet alennukset.
Vesilaitosten välinen palveluiden hinnoittelu ei kuulu vesihuoltolain piiriin, vaan on yksityis-
oikeudellinen sopimus, jossa on kaksi osapuolta.
Kummallakaan osapuolella ei tulisi olla saneluoikeutta, hinnoittelun pitää perustua aiheuttamis – kustannusvastaavuus - periaatteelle

Oletteko Te mahdollisena tulevana Kansanedustajana valmis mahdollisuuksienne mukaan tuke-
maan tavoitettamme ?
Vastaukset pyydämme 1.4 – 19 mennessä s. posti osoitteeseen  pertti.halsola@svosk.fi  tai
allekirjoittamalla sitoumuksen esim. vaalitilaisuudessa.
Tulemme ennen Eduskuntavaaleja julkaisemaan äänestäjille suosituksena myönteisen vastauk-
sen antaneiden ehdokkaiden nimet Kouvolan vesiosuuskunnat ry:n kotisivuilla, lehdistössä ja tiedotteina osuuskuntien liittymä talouksiin. Tavoittaa n. 8000 äänestäjää pelkästään Kouvolan alueella.
Vastaamatta jättämisen tulkitsemme kielteiseksi kannaksi.
Ystävällisin Terveisin !
Kouvolan vesiosuuskunnat  ry
Hallitus
(Tämä ylläoleva tiedote on lähetetty kaikille Kaakkois-Suomen vaalipiirin ehdokkaille puolueiden vaalivastaavien välityksellä. Tarvittaessa lisätietoa asiasta Pertti Halsola 040-7746111)
7.4.2019
Asiamme puolesta ovat sitoutuneet toimimaan seuraavat kansanedustajaehdokkaat:
Pakkanen Markku Keskusta,
Peltola Anniina Keskusta,
Korpivaara Pekka Kokoomus,
Torniainen Ari Keskusta,
Parjanen Pirkko Kd,
Räty Pekka Keskusta,
Kuisma Risto Sdp,
Lehtinen Eemeli Sdp,
Eskelinen Antti Perussuomalaiset.
Kohdistamalle äänesi yllä oleville ehdokkaille myötävaikutat osaltasi oikeudenmukaiseen vesihuoltopalveluiden hinnoitteluun.
Tiedote Kouvolan Vesiosuuskunnat ry Hallitus
Tiedote jossa asiaamme tukevat ehdokkaat listattu  on julkaistu 3.4-2019 Kouvolan Sanomissa ja Etelä–Saimaa lehdissä.
-   Lisäksi Laajalla s. posti jakelulla vaalipiirin vesiosuuskuntiin edelleen jaettavaksi liittyjille.
Terveisin !
Kouvolan Vesiosuuskunnat ry  Hallitus
Tied. Pertti Halsola 040-774 6111
==============================================

Liite 30.8.2014  kokoukseen
Askelmerkit
Kouvolan vesiosuuskunnat ry:n tukkuveden alennus asian eteenpäin menosta:
Kymen Paviljonki 30.8.2014.  Hallitus  / Ylimääräinen osuuskuntien kokous.
Osallistuttu Meidän Maaseutu – Festivaali tapahtumaan 9-10.8.2014
Kannan otto asiakirjaan 520 nimeä.
Ilmoittauduttu Lähiruoka Messuille Elimäellä  14-15.9.2014
Kannan otto asiakirjaan 269 nimeä
Päätös esitys 30.8-14 ry:n hallituksen kokoukselta
Päätös 30.8-14 jäsen  osuuskuntien yleiseltä kokoukselta
Valtuutus ry: n hallitukselle asian jatkotoimista
Jalkautetaan osuuskuntiin, kukin osuuskunta hoitaa alueensa
Puheenjohtaja toimittaa yhtäläiset nimen keräyslistat osuuskuntiin
Nimet listaan 18 v. täyttäneiltä.
Allekirjoituksia harkinnan mukaan kauppojen ovilta,  tilaisuuksista ym.
Tavoitteena yli 10 000, allekirjoitusta paperiversioina
Netti nimenkeräys ry:n kotisivujen kautta
Nimet kerättyinä lokakuun loppuun mennessä
Vertailulaskelmat kannan oton liitteeksi
Osuuskuntien allekirjoitukset kannanoton liitteeksi
Kuntalaisaloitteen luovutus kaupungin päätöksentekijöille
Neuvottelut päättäjien kanssa
Lopputuloksena päätökset 35 % Tukkualennuksesta osuuskunnille.
Edellä oleva laadittu Kouvolan vesiosuuskunnat ry:n hallituksen ja jäsen- osuuskuntien ylimääräisen kokouksen 30.8.2014 päätösten mukaan.
Kouvolassa  16.9.2014
Pertti Halsola  pj.
Kouvolan vesiosuuskunnat ry
---------------------------------------------------

HINTALASKELMA VEDEN JA JÄTEVEDEN HINNASTA
Neljän Kouvolan suurimman osuuskunnan hintavertailu + omakotiasukas Kouvolan Veden
suorajakelussa.
Laskentaperusteena 3 henkeä kiinteistö.
Veden käyttö maaseudulla 100, L / vrk / henkilö.
Vedenkäyttö kiinteistö 108, kuutiota / vuosi.
Hinnoissa mukana ALV.
Osuuskunta 1 / 494 kiinteistö liittymää.
Vesi 2,06 + j.vesi 2,13 = 4,19 e kuutio 452, €
Perusmaksu vesi + j.vesi 292, €
Yhteensä vuodessa 744, €
Pumppaamot osuuskunnan, vastaa huollosta.
Vuosihuolto kerran vuodessa.
Osuuskunta 2 / 310 kiinteistöliittymää.
Vesi 2,44 + j-vesi 2,97 = 5,41 € kuutio 584, €
Perusmaksu vesi + j.vesi 149, €
Yhteensä vuodessa 733, €
Pumppaamot osuuskunnan, vastaa huollosta.
Säännöllistä vuosihuoltoa ei.
Osuuskunta 3 / 270 kiinteistöliittymää.
Vesi 2,29 + j.vesi 3,53 = 5,82 € kuutio 628, €
Perusmaksu vesi + j.vesi 124, €
Yhteensä vuodessa 752, €
Pumppaamot osuuskunnan, vastaa huollosta.
Vuosihuolto kerran vuodessa.
Osuuskunta 4 / 700 kiinteistöliittymää.
Vesi 1,67 + j.vesi 2,45 = 4,12 € kuutio 445, €
Perusmaksu 80 + 70 = 150, €
Yhteensä vuodessa 595, €
umppaamot osuuskunnan, vastaa huollosta. Ei säännöllistä vuosihuoltoa.
Keskihinta 4 osuuskunnalla 706, € / vuosi
Vastaava Kouvolan veden palveluna, Omakoti kiinteistö suorajakelussa.
Vesi 1,51 + j.vesi 2,04 = 3,55 € kuutio 383, €
Perusmaksu vesi + j.vesi 59, €
Yhteensä vuodessa 442, €
Hintaero 60, %