KOUVOLAN VESIOSUUSKUNNAT ry
Kouvolan seudun vesiosuuskuntien yhteenliittymä ja edunvalvoja

Hallitus 15.6.2023 -->

Hallituksen jäsen


Yhteystiedot

Varajäsen

Yhteystiedot

Pertti Halsola (Pj)

Elimäen Teuroisten seudun vesiosk

pertti.halsola(at)svosk.fi

040 77 46 111

Risto Komi

Elimäen Teuroisten seudun vesiosk

risto.komi@pp.inet.fi

0400 760 912

RaunoTenhamo (Vpj)

Asiantuntijajäsen

rauno.tenhamo(at)svosk.fi

0405304260





Ilkka Tirkkonen

Etelä-Elimäen vesiosuuskunta

Ilkka.tirkkonen51(at)gmail.com

0400222727

Matti Vironen

Etelä-Elimäen vesiosuuskunta

0400 751 299

matti.vironen(at)nesco.fi

Petri Junkkari

Keski-Valkealan vesih.osuusk

petri.junkkari(at)kvvhosk.fi

0400925455

Simo Julku

Jyräänkoski-Hyppälän vesih.osk

perhe.julku(at)pp.inet.fi

0400 924 836

Timo Suominen

Niemenmaan vesih.osuuskunta

timo.erik.suominen(at)gmail.com

0400 754 648

Kaisu Metsärinne

Pohjois – Sippolan vesihuolto osuuskunta

kaisu.metsarinne(at)insmetsarinne.fi

0400 657 374

Jouni Heliste
Takamaan vesih.osk 

jouni.heliste(at)hotmail.com

0402134377

Antti Mesiäinen

Veskansan VOK

antti.mesiainen(at)gmail.com

0407313720

Pertti Virtanen

Lintu-Kymin vesih.osk

perttivirtanen95(at)gmail.com

0400765190

Heikki Arvila

Keltin vesih. osk

heikki(at)arvila.fi

0440552250

Juha Huusari

Myllykosken itäpuolen vesih.os



Irja Kettunen

Myllykosken itäpuolen vesih.osk

vok.myllykoski(at)gmail.com

0400 841857

Juha Wirkkala

Väliväylä vesih.osk.

valivaylan.vhosk(at)gmail.com

045 204 5550

Olli Helenius

Okankylän vesih.osk

okankylan.vesihuolto.osk(at)gmail.com

ollik.helenius(at)gmail.com

040 836 3565

Kai Martikainen

Värälän vesi.osk

kaitsu2905(at)gmail.com

0400 725037

Teemu Ståhlström

Muhjärven vesih.osh

teemu.stahlstrom(at)gmail.com

0456333232

Tapio Perttola/Sihteeri

Hallituksen ulkopuolelta

tperttol(at)gmail.com

0400 845276



Olli Haapamäki

Myllykosken yläpään VOK

olli.haapamaki(at)iki.fi

050 4910321

Terho Jääskeläinen

Värälän VOK

jnen.terho(at)gmail.com

0500 484954

Hallituksen varajäsenet on päätetty kutsua myös hallituksen kokouksiin.