Sivusto ei tue käyttämääsi selainta. Suosittelemme selaimen päivittämistä uudempaan versioon.

                                                                                                                                  17.3.2019

                                                               Tiedote

Maassamme on n. 1300 vesiosuuskuntaa tai vastaavaa toimijaa, mitkä huolehtivat oman

alueensa asukkaiden vesihuollosta. Aiemmin kuntien päättäjät, Isät ja Äidit, ovat katsoneet

oikeudenmukaiseksi antaa osuuskunnille toimitetusta vedestä ja vastaanotetusta jäteve –

destä ns. tukkualennuksen.   

 Tämä edullisempi hinnoittelu on mahdollistanut vesihuoltoverkostojen ylläpitämisen ilman

että kustannukset ovat nousseet kovin paljoa kunnallisten vesilaitoksen asiakkaiden maksamia

maksuja korkeammaksi. On väärin rankaista korkeammilla vesimaksuilla taajamien ulkopuolella

asuvia siitä, että he ovat olleet aktiivisia ja huolehtivat itse kunnalle kuuluvasta vesihuollon jär-

jestämisvelvoitteesta.                                                                                                                    

 

Vuoden 2009 aikoihin, kuntien yhteenliittymien seurauksena kunnat ja kaupungit ovat eri

puolilla suomea yksipuolisilla päätöksillä poistaneet alennukset.

 

Vesilaitosten välinen palveluiden hinnoittelu ei kuulu vesihuoltolain piiriin, vaan on yksityis-

oikeudellinen sopimus, jossa on kaksi osapuolta.

 

Kummallakaan osapuolella ei tulisi olla saneluoikeutta, hinnoittelun pitää perustua aiheuttamis – kustannusvastaavuus - periaatteelle

 

Oletteko Te mahdollisena tulevana Kansanedustajana valmis mahdollisuuksienne mukaan tuke-

maan tavoitettamme ?

 

Vastaukset pyydämme 1.4 – 19 mennessä s. posti osoitteeseen  pertti.halsola@svosk.fi  tai

allekirjoittamalla sitoumuksen esim. vaalitilaisuudessa.

 

Tulemme ennen Eduskuntavaaleja julkaisemaan äänestäjille suosituksena myönteisen vastauk-

sen antaneiden ehdokkaiden nimet Kouvolan vesiosuuskunnat ry:n kotisivuilla, lehdistössä ja tiedotteina osuuskuntien liittymä talouksiin. Tavoittaa n. 8000 äänestäjää pelkästään Kouvolan alueella.

Vastaamatta jättämisen tulkitsemme kielteiseksi kannaksi.

 

Ystävällisin Terveisin !

 

Kouvolan vesiosuuskunnat  ry

Hallitus

 

(Tämä ylläoleva tiedote on lähetetty kaikille Kaakkois-Suomen vaalipiirin ehdokkaille puolueiden vaalivastaavien välityksellä. Tarvittaessa lisätietoa asiasta Pertti Halsola 040-7746111)

 

7.4.2019

Asiamme puolesta ovat sitoutuneet toimimaan seuraavat kansanedustajaehdokkaat:

Pakkanen Markku Keskusta,

Peltola Anniina Keskusta,

Korpivaara Pekka Kokoomus,

Torniainen Ari Keskusta,

Parjanen Pirkko Kd,

Räty Pekka Keskusta,

Kuisma Risto Sdp,

Lehtinen Eemeli Sdp,

Eskelinen Antti Perussuomalaiset.

Kohdistamalle äänesi yllä oleville ehdokkaille myötävaikutat osaltasi oikeudenmukaiseen vesihuoltopalveluiden hinnoitteluun.

Tiedote Kouvolan Vesiosuuskunnat ry Hallitus 

 

Tiedote jossa asiaamme tukevat ehdokkaat listattu  on julkaistu 3.4-2019 Kouvolan Sanomissa ja Etelä–Saimaa lehdissä.

-   Lisäksi Laajalla s. posti jakelulla vaalipiirin vesiosuuskuntiin edelleen jaettavaksi liittyjille.

 

Terveisin !

 

Kouvolan Vesiosuuskunnat ry  Hallitus

Tied. Pertti Halsola 040-774 6111